gemiddelde
waardering
8.3
Uitleg over de gemiddelde waardering van Chapman Events:

De gemiddelde waardering van Chapman Events is opgebouwd uit de (som van alle klantenwaarderingen) / (het aantal klantenwaarderingen).

Chap News

Budgetten events stijgen
Budgetten events stijgen
Datum: 27 jun. 2013
Uit onderzoek van Eventplanner (brancheblad) blijkt dat 32% van de opdrachtgevers verwacht dat de budgetten voor evenementen de komende 6 maanden zullen stijgen. Dat blijkt uit de resultaten van de 6de EventMonitor. Is dit een kantelmoment?
 
32% van de opdrachtgevers heeft duidelijk vertrouwen in de evenementenmarkt, 48% handhaaft zijn eventbudget.
De barometer van de evenementenbranche
De sterk dalende trend van de afgelopen kwartalen verandert daarmee van richting. Of dit het kantelmoment is waar iedereen op zit te wachten, na de turbulente periode als gevolg van de crisis, zal uit de komende edities van EventMonitor moeten blijken. Wel zijn opdrachtgevers en eventbedrijven het voor het eerst met elkaar eens: ze verwachten dat de markt terug zal aantrekken.

Overigens herkenen wij dit beeld slechts gedeeltelijk. Sinds 2009 hebben wij een jaarlijkse omzet stijging van 10-15% weten te realiseren, maar de winst bleef in alle jaren zeer bescheiden en beneden wat in de branche zou moeten gelden voor normaal.

share
tell