gemiddelde
waardering
8.3
Uitleg over de gemiddelde waardering van Chapman Events:

De gemiddelde waardering van Chapman Events is opgebouwd uit de (som van alle klantenwaarderingen) / (het aantal klantenwaarderingen).

Chap News

De WKR en personeelsfeesten
De WKR en personeelsfeesten
Datum: 15 dec. 2014
Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt aan een werknemer wordt in eerste instantie als loon gezien. Daarbij moet je denken aan kostenvergoedingen, kerstpakketten en de fiets van de zaak, maar ook het personeelsfeest. Om te zorgen dat de invoering van de werkkostenregeling geen versobering of zelfs het einde betekent van jouw personeelsfeest, maken we je graag wegwijs in de mogelijkheden. Download de whitepaper "de werkkostenregeling en personeelsfeesten" en mail aansluitend naar info@chapmanevents.nl voor een verhelderend gesprek en een advies op maat.

Wij geven u een indicatie van het (overwegende) zakelijk dan wel privékarakter van (een deel van) het evenement. En hoe het evenement gekwalificeerd moet worden onder de werkkostenregeling. Daarnaast geven we tips voor een zo fiscaal vriendelijk mogelijke behandeling van het evenement.

share
tell