gemiddelde
waardering
8.3
Uitleg over de gemiddelde waardering van Chapman Events:

De gemiddelde waardering van Chapman Events is opgebouwd uit de (som van alle klantenwaarderingen) / (het aantal klantenwaarderingen).

Chap News

Fiscus & Feestjes
Fiscus & Feestjes
Datum: 14 aug. 2013

Organiseer je als ondernemer personeelsfeestjes, verstrek je kerstpakketten aan je werknemers of betaal je mee aan personeelsuitjes? Dan is het handig om te weten tot welk bedrag dat onbelast kan.

De overgangsregeling (tot 1 januari 2015)

Tot 1 januari 2015, mits al is gekozen voor de nieuwe werkkostenregeling (WKR), is de overgangsregeling van toepassing. Daarin geldt dat je als werkgever voor € 454,- (inclusief BTW) per werknemer, inclusief partner en eventuele kinderen, onbelast feestjes kunt geven. Voor feesten boven de € 454,- of indien niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, geldt dat je als werkgever belasting moet gaan betalen. De maximale kosten op jaarbasis (dus voor alle feestjes) zijn € 454,- per werknemer

De aandachtspunten
  • De maximale kosten op jaarbasis (dus voor alle feestjes) zijn € 454,- per werknemer
  • Het feest moet openstaan voor 75% van de werknemers (hoeveel er komen, is minder relevant)
  • Je mag per afdeling / vestiging of groep werknemers een feest houden, dan geldt de 75% regeling per groep / afdeling
  • Als het feest niet openstaat voor 75% van de werknemers, moet over de waarde in het economische verkeer belasting worden betaald.
  • Een feest mag voor werknemers, maar ook hun partner of kind(eren) zijn welkom
  • Zijn de kosten hoger dan € 454,-? De meerprijs is loon, afdracht via eindheffing mag
  • Als aan de voorwaarden wordt voldaan, zijn de kosten aftrekbaar van de winst
Geschenkenregeling

Een geschenk of cadeau voor een werknemer valt niet onder de genoemde vrijstelling van € 454,-. Over geschenken in natura mag je als werkgever, mits de waarde in het economische verkeer niet meer dan € 70,- is, 20% eindheffing toepassen.

De werkkostenregeling (vanaf 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 geldt de nieuwe werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers. In de WKR kan, naast een aantal gerichte vrijstellingen, maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte moet de werkgever loonbelasting betalen in de vorm van een (gebruteerde) eindheffing van 80%.

Werkkostenregeling en feestjes
Feestjes vallen in de vrije ruimte. Als je boven de vrije ruimte komt door de organisatie van een feest of als je geen ruimte meer hebt in de vrije ruimte, moet je een eindheffing van 80% toepassen. Tenzij het feest op de werkplek wordt gehouden, dan geldt voor de consumpties een nihil waardering.

Meer informatie over de Werkkostenregeling vind je op de website van de Belastingdienst.
Bronvermelding : CLC-Vecta (onze branchevereniging)
share
tell