gemiddelde
waardering
8.3
Uitleg over de gemiddelde waardering van Chapman Events:

De gemiddelde waardering van Chapman Events is opgebouwd uit de (som van alle klantenwaarderingen) / (het aantal klantenwaarderingen).

Chap News

Update Vecta Garantiefonds
Update Vecta Garantiefonds
Datum: 5 aug. 2012

De belangrijkste wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het Reglement VECTA Garantiefonds zijn:

- Het Reglement is verduidelijkt op het punt 'Verplichtingen bij schade'
- De definitie VECTA bureau is vervangen voor CLC-VECTA lid
- De definitie Productieovereenkomst is vervangen voor Opdracht
- De definities Artiest en Evenement zijn toegevoegd
- De meldingstermijn voor Beurzen, Congressen & vergaderingen is verlengd naar 24 maanden

De wijzigingen dienen dus vooral ter verduidelijking en maken dat voor u als mogelijke opdrachtgever herkenbaar en zichtbaar is dat het VECTA Garantiefonds breed toepasbaar is. Op onze website treft een beknopt overzicht van hetgeen het VECTA Garantiefonds voor u kan beteken.

Inzage in het het volledige regelement ? Klikt u s.v.p. op de link.

share
tell