gemiddelde
waardering
8.3
Uitleg over de gemiddelde waardering van Chapman Events:

De gemiddelde waardering van Chapman Events is opgebouwd uit de (som van alle klantenwaarderingen) / (het aantal klantenwaarderingen).

Chap News

Werkkostenregeling mogelijk uitgesteld
Werkkostenregeling mogelijk uitgesteld
Datum: 11 feb. 2013
De PvdA en VVD zijn volgens Het Financieele Dagblad akkoord met uitstel van de werkkostenregeling (wkr). Of de nieuwe regeling omtrent personeelsvergoedingen met één of twee jaar wordt uitgesteld is nog niet bekend.

Weekers zou de verplichte invoering van de wkr per 1 januari 2014 willen uistellen om een aantal knelpuntenop te lossen. De krant meldt dat de partijen als voorwaarde hebben gesteld dat staatssecretaris Weekers nog deze maand met een uitgewerkt voorstel komt. 

Uit recent onderzoek bleek dat bijna de helft van de kleine bedrijven niet op de hoogte was van de wkr en dat de administratieve lasten voor deze groep hoger uit zouden vallen dan verwacht. Dit terwijl afname van de administratieve lasten speerpunt was van de wkr. Ook was er al enige tijd kritiek vanuit sectoren als de detailhandel, horeca en zorg. Voor hen zou de wkr nadeliger uitpakken dan de oude regeling.

Verstandige keuze ! of hiermee een gelijke behandeling tussen bedrijfsvoorzieningen enerzijds en verstrekkingen en vergoedingen anderzijds, alsmede een bredere uitleg van het begrip werkplek - zodat puur zakelijke posten ook onder de werkkostenregeling onbelast kunnen blijven is nog maar de vraag.
Op 3 augustus 2011 adviseerde wij in een Chap News artikel al te wachten met de WKR 

share
tell