Evenement verzekeren
De organisatie van beurzen, congressen en evenementen kent nogal wat risico’s. Want wat gebeurt er als de belangrijkste spreker of artiest ziek wordt of wanneer de locatie door noodweer opeens onbereikbaar wordt?

Het VECTA Garantiefonds biedt de zekerheid dat je gedekt bent tegen de financiële gevolgen van deze en tal van andere calamiteiten die een evenement kunnen hinderen of zelfs verhinderen.

Dekking bij afgelasting evenement
- wegens ziekte of overlijden van directieleden of andere medewerkers
- ten gevolge van nationale ramp en/of rouw
- ten gevolge van pandemieën/epidemieën (bijv. Mexicaanse griep)
- wegens extreme weersomstandigheden
- indien de locatie aantoonbaar niet beschikbaar is door bijvoorbeeld brand

Dekking voor verplaatsing van een evenement wegens afgelasting

20 % aanvullende dekking
- bij uitval van betaalde gastsprekers, entertainment of artiesten
er kan dan vervanging worden gezocht waarbij 20% van het oorspronkelijke budget van de betreffende artiest met een maximum van € 5000,- extra is verzekerd

Insolventiedekking
- schade die ontstaat indien de organisator / opdrachtnemer in financiële problemen raakt

Recettedekking
- Inkomsten uit reeds verkochte en betaalde plaats- of toegangsbewijzen kunnen worden meeverzekerd
Recettes zijn tot maximaal € 50.000 per evenement, mits expliciet aangemeld, mee te verzekeren. Hiervoor dient het verzekerde bedrag met het gewenste recettebedrag te worden opgehoogd. Hogere recettebedragen zijn op aanvraag

Dekking van het totale budget
- denk daarbij aan uitnodigingen, posters, flyers, etc.

Ongevallen- en aansprakelijkheidsdekking
- bij het verzekeren van het totale budget kun je het aansprakelijkheidsrisico en het ongevallenrisico extra bijverzekeren
op aanvraag en mogelijk voor evenementen tot 500 bezoekers

Bewijs van dekking
- je ontvangt een eigen VECTA Garantiefonds certificaat als bewijs van dekking

Eenvoudige aanmeldingsprocedure
- de opdrachtnemer meldt het evenement aan bij het VECTA Garantiefonds

Snelle schaderegeling
- uiterlijk binnen drie maanden na schadedatum
mits alle benodigde documenten m.b.t. de schade tijdig worden toegestuurd aan het VECTA Garantiefonds

Bovenstaande is een beknopte weergave van de dekkingen en voorwaarden van het VECTA Garantiefonds. Raadpleeg daarom ook het reglement VECTA Garantiefonds of neem contact op met de opdrachtnemer.

Caroline (Chateau Meiland) begint winkel in Amsterdam https://t.co/sb7icGnJvu